Prosessitekniikan yksikköprosessien vuorovaikutteiset harjoitustehtävät       

A. MEKAANISET YKSIKKÖPROSESSIT B. TERMISET YKSIKKÖPROSESSIT C. AINEENSIIRTO-
PROSESSIT
  1. Hienonnus

Valitse tehtäväsarja

_1. Lämmönsiirto Valitse tehtäväsarja   Aineensiirto Valitse tehtäväsarja
Murskaus Valitse tehtäväsarja _2. Haihdutus Valitse tehtäväsarja _1. Tislaus Valitse tehtäväsarja
Jauhatus Valitse tehtäväsarja _3. Kiteytys Valitse tehtäväsarja _2. Absorptio Valitse tehtäväsarja
  2. Rakeistus Valitse tehtäväsarja   4. Kuivaus Valitse tehtäväsarja _3. Adsorptio Valitse tehtäväsarja
  3. Lajittelu _4. Ioninvaihto Valitse tehtäväsarja
Seulonta Valitse tehtäväsarja _5. Uutto Valitse tehtäväsarja
Luokitus Valitse tehtäväsarja
  4. Erotus
Sakeutus ja selkeytys Valitse tehtäväsarja
Suodatus Valitse tehtäväsarja
Lingonta Valitse tehtäväsarja
Pölynerotus Valitse tehtäväsarja
_5. Sekoitus Valitse tehtäväsarja

Käsitteet tutuksi - prosessitekniikan sanaristikoita:

1   2  3  4  5  6  7  8