Prosessitekniikan kokonaisprosessien vuorovaikutteiset harjoitustehtävät

A. KEMIAN TEOLLISUUS
Kokonaisprosessien 1 - 6 oppimateriaalit ovat oppikirjassa
Kokonaisprosessien 7-  20 vuorovaikutteiset oppimateriaalit ovat www-sivuilla (linkki: Kokonaisprosessit)
Prosessikuvaus

Vuorovaikutteiset tehtävät

   1.  Veden käsittely

   2.  Ammoniakin valmistus

   3.  Typpihapon valmistus
   4.  Rikkihapon valmistus
   5.  Lannoitteiden valmistus
   6.  Oluen valmistus
   7.  Alumiinisulfaatin valmistus
   8.  Kaliumsulfaatin valmistus
   9.  Fosforihapon valmistus
   9.  Kalsiumkloridin valmistus
   11.  Kloorin ja natriumhydroksidin valmistus
   12.  Sementin valmistus
   13.  Keraamisten tuotteiden valmistus
   14.  Lasin valmistus
   15.  Maalien valmistus
   16.  Sokerin valmistus
   17.  Alkoholin valmistus
   18.  Öljynjalostus
   19.  Petrokemiallinen teollisuus
   20.  Tekokuitujen valmistus

B. METALLURGINEN TEOLLISUUS
Kokonaisprosessien 1 - 4 oppimateriaalit ovat oppikirjassa
Kokonaisprosessin 5 vuorovaikutteiset oppimateriaalit ovat www-sivuilla (linkki: Kokonaisprosessit)

   1.  Kaivostoiminta  
   2.  Malminetsintä  
   3.  Raudan ja teräksen valmistus
   4.  Kuparin valmistus
   5.  Sinkin valmistus