Yksikköprosessit
Kokonaisprosessit

Opetushallituksen julkaisemat prosessitekniikan oppikirjat

 

Prosessiteollisuuden
yksikkö- ja tuotantoprosessit

Prosessitekniikan Yksikköprosessit ja Prosessitekniikan kokonaisprosessit
- oppikirjoja täydentävät WWW-sivut
 


 
Prosessisuureiden mittaustekniikka

 
Opetushallitus 
170 s