Prosessitekniikan yksikköprosessien laboratoriotyöt on
WWW-sivuilla Wordin DOC -tiedostoina.
Laboratoriotyöohjeita voidaan muokata oppilaitoksessa olevia
välineistöjä vastaavaksi.

A. MEKAANISET YKSIKKÖPROSESSIT
1. Materiaalin hienonnus
Murskaus Murskaus leukamurskaimella
Murskaus iskumurskaimella
Jauhatus Jauhatus kuula- / tankomyllyllä
2. Rakeistus
_ Rakeistus lautasrakeistimella
3. Kiintoaineiden lajittelu
Seulonta Seula-analyysi
Luokitus Luokitusanalyysi
Luokitus Luokitus hydroksyklonilla
4. Kiintoaineiden erotus
Sakeutus ja selkeytys Flokkulointi
Suodatus Suodatus allassuotimella
Suodatus Suodatus lehtisuotimella
Suodatus Suodatus suotopuristimella
Lingonta Lingon G-arvon määrittäminen
Lingonta Lingon kierrosluvun vaikutus
Lingonta Lingon kiihdytysteho
Pölynerotus Pölynerotus venturipesurilla
5. Sekoitus
_ Sekoituksen tehokkuuden tutkiminen
_ Sekoituksen virtauskuviot
B. TERMISET YKSIKKÖPROSESSIT
1. Lämmönsiirto
_ Lämmönsiirto levylämmönvaihtimella
2. Haihdutus
_ Haihdutus kalvohaihduttimella
3. Kiteytys
_ Kaliumnitraatin kiteytys
4. Kuivaus
_ Arinakuivaus
_ Säteilykuivaus
_ Leijutuskuivaus
C. AINEENSIIRTOPROSESSIT
1. Tislaus
_ Panostislaus
_ Panostislaus täytekappalekolonnissa
_ Panostislaus kellopohjakolonnissa
2. Absorptio
_ Absorptio täytekappalekolonnilla
3. Adsorptio
_ Adsorptio liuoksesta
4. Ioninvaihto
_ Ioninvaihto kaksialustaisella ioninvaihtimella
5. Uutto
_ Neste-Neste -uutto
_ Neste-Kiintoaine -uutto