A. KEMIAN TEOLLISUUS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Veden käsittely
Ammoniakin valmistus
Typpihapon valmistus
Rikkihapon valmistus
Lannoitteiden valmistus
Oluen valmistus
HUOM! Vasemmalla otsikoidut aiheet löytyvät Prosessitekniikan kokonaisprosessit
-oppikirjasta

 

Prosessikuvaus

Kuvagalleria
   7. Alumiinisulfaatin valmistus Prosessikaaviot
   8. Kaliumsulfaatin valmistus Prosessikaaviot
   9. Fosforihapon valmistus Prosessikaaviot
   9. Kalsiumkloridin valmistus Prosessikaaviot
   11. Kloorin ja natriumhydroksidin valmistus Prosessikaaviot
   12. Sementin valmistus Prosessikaaviot
   13. Keraamisten tuotteiden valmistus Prosessikaaviot
   14. Lasin valmistus Prosessikaaviot
   15. Maalien valmistus Prosessikaaviot
   16. Sokerin valmistus Prosessikaaviot
   17. Alkoholin valmistus Prosessikaaviot
   18. Öljynjalostus Prosessikaaviot
   19. Petrokemiallinen teollisuus Prosessikaaviot
   20. Tekokuitujen valmistus Prosessikaaviot

  B. METALLURGINEN TEOLLISUUS

1.
2.
3.
4.

Kaivostoiminta
Malminetsintä
Raudan ja teräksen valmistus
Kuparin valmistus
HUOM! Vasemalla otsikoidut aiheet löytyvät Prosessitekniikan kokonaisprosessit
-oppikirjasta

   5.

Sinkin valmistus

Prosessikaaviot